logo Samuelschool

Teamleider SO gedrag (Gouda)

Dit heb je in je mars1. Ervaring in het onderwijs heeft de absolute voorkeur, het is in ieder geval een pré;
2. Ervaring in het leidinggeven is een pré. Leidinggevende capaciteiten moeten in ieder geval aantoonbaar zijn, kan ook in neventaken);
3. Omvang vacature is 2 dagen (werktijdfactor 0,4). Combineren met andere werkzaamheden is altijd bespreekbaar;

Vormgeving structuur leiderschapDirecteur-bestuurder:
 • 5 keer per jaar een vergadering in de avonden met toezichthoudende bestuurders. Directeur-bestuurders bereiden voor en stellen agenda op (op basis van jaarplan en in overleg met voorzitter);
 • Toezichthoudende bestuurders vervullen rol van werkgever voor directeur-bestuurders;
 • Eén van de directeur-bestuurders is contactpersoon GMR, FPO, Berseba, e.d. (in sommige gevallen allebei de directeur-bestuurders). Taakverdeling wordt in onderling overleg afgestemd;
 • Directeur-bestuurders nemen deel aan landelijk overleg met reformatorisch S(B)O scholen en Berseba (3 keer per jaar);

Directeur-bestuurders en schoolleiders en teamleiders
 • Schoolleiders en directeur-bestuurders vormen samen managementteam van de totale organisatie. Een aantal dagdelen per jaar een gezamenlijk overleg. Directeur-bestuurder leidt dit overleg;
 • Aantal keer in een jaar een gezamenlijke dag(deel) met alle leidinggevenden en IB-ers. Ontwikkelen leiderschap, elkaar ontmoeten, kennis delen, enz.
Kern inhoud: elkaar ontmoeten, delen van moeiten en vreugdevolle zaken, beleid op hoofdlijnen, koers uitzetten, enz.

Enkele belangrijke vaardigheden:


 • Inspireren
 • Communiceren > (juist en tijdig)
 • Reflecteren en feedback geven
 • Functioneren als hitteschild
 • Op het juiste moment beschikbaar zijn en op het juiste moment afstand houden;
We werken vanuit het Rijnlands model en vanuit een professionele houding. Vanuit kernwaarden liggen de verantwoordelijkheden zo ‘laag’ mogelijk in de organisatie. Dat betekent concreet dat:

 • Leerkracht(en), logopedisten, onderwijsassistenten, administratie, conciërge, enz. verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Ieder vanuit zijn eigen rol;
 • We werken met leer-werkgroepen (of aanverwant), ‘deel’teams (rondom een groep), enz.
 • De individuele scholen vrij autonoom zijn in keuzes en beslissingen;
 • Teamleiders een belangrijke leidinggevende rol hebben;
 • We spreken over gedeeld leiderschap mn bij teamleiders;
 • Directie- en bestuurslaag smal gehouden wordt;
 • Directeur-bestuurder bij voorkeur ook directeur is van één van de locaties.

Solliciteer direct

Geen bestand geselecteerd Bladeren
* = Verplicht veld
© 2020 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring