logo Samuelschool
 • Home
 • Vacatures
 • Directeur-bestuurder SORandstad/ schoolleider V(S)O de Rank

Directeur-bestuurder SORandstad/ schoolleider V(S)O de Rank

Wat heb je in je mars:1. Voorkeur heeft een combifunctie directeur-bestuurder (SORandstad) en schoolleider van de Rank;
2. Ervaring in het onderwijs heeft de absolute voorkeur, het is in ieder geval een pré;
3. Ervaring in leidinggeven is een vereiste, niet perse in bestuurswerk wel in leidinggevende rol.
4. Omvang vacature is fulltime. Globaal verdeling:
 • Werkzaamheden directeur-bestuurder > 2-2,5 dagen
 • Schoolleider van de Rank > 2-2,5 dagen
5. Van iedere functie is een taakomschrijving. Invulling is ook mede afhankelijk van ervaring, keuze omvang, enz.
6. Enkele algemene kaders:
 • Kernwaarden bestuur en leidinggeven zijn de basis van ons werken;
 • Samenwerken met andere directeur-bestuurder;
 • Verdeling van werkzaamheden onder de bestuurders op basis van de werkvelden (financiën, kwaliteit, personeel, organisatie en communicatie) en mogelijk op schoolsoort (SBO en SO) waarbij kwaliteiten, interesses, affiniteit en effectiviteit mede bepalend zijn;

Vormgeving structuur leiderschapDirecteur-bestuurder:
 • 5 keer per jaar een vergadering in de avonden met toezichthoudende bestuurders. Directeur-bestuurders bereiden voor en stellen agenda op (op basis van jaarplan en in overleg met voorzitter);
 • Toezichthoudende bestuurders vervullen rol van werkgever voor directeur-bestuurders;
 • Eén van de directeur-bestuurders is contactpersoon GMR, FPO, Berseba, e.d. (in sommige gevallen allebei de directeur-bestuurders). Taakverdeling wordt in onderling overleg afgestemd;
 • Directeur-bestuurders nemen deel aan landelijk overleg met reformatorisch S(B)O scholen en Berseba (3 keer per jaar);

Directeur-bestuurders en schoolleiders en teamleiders
 • Schoolleiders en directeur-bestuurders vormen samen managementteam van de totale organisatie. Een aantal dagdelen per jaar een gezamenlijk overleg. Directeur-bestuurder leidt dit overleg;
 • Aantal keer in een jaar een gezamenlijke dag(deel) met alle leidinggevenden en IB-ers. Ontwikkelen leiderschap, elkaar ontmoeten, kennis delen, enz.
Kern inhoud: elkaar ontmoeten, delen van moeiten en vreugdevolle zaken, beleid op hoofdlijnen, koers uitzetten, enz.

Enkele belangrijke vaardigheden:


 • Inspireren
 • Communiceren > (juist en tijdig)
 • Reflecteren en feedback geven
 • Functioneren als hitteschild
 • Op het juiste moment beschikbaar zijn en op het juiste moment afstand houden;
We werken vanuit het Rijnlands model en vanuit een professionele houding. Vanuit kernwaarden liggen de verantwoordelijkheden zo ‘laag’ mogelijk in de organisatie. Dat betekent concreet dat:

 • Leerkracht(en), logopedisten, onderwijsassistenten, administratie, conciërge, enz. verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Ieder vanuit zijn eigen rol;
 • We werken met leer-werkgroepen (of aanverwant), ‘deel’teams (rondom een groep), enz- De individuele scholen vrij autonoom zijn in keuzes en beslissingen;
 • Teamleiders een belangrijke leidinggevende rol hebben;
 • We spreken over gedeeld leiderschap mn bij teamleiders;
 • Directie- en bestuurslaag smal gehouden wordt;
 • Directeur-bestuurder bij voorkeur ook directeur is van één van de locaties.

Solliciteer direct

Geen bestand geselecteerd Bladeren
* = Verplicht veld
© 2020 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring